building-process-2.jpg

PROCESS

Få en översikt av helheten

Att bygga ett hus följer sin egna naturliga process. Storlek, layout och många andra beslut sätts ihop till en  plan. Denna plan behöver officiellt godkännande samt är en grund för byggandet och för betalningsplanen behöver officiellt godkännande

 

Översikt

Att bygga ett hus är en individuell upplevelse, med ett mycket personligt resultat. Dock följer processen ett mönster som vi kartlagt här. Mer detaljerad information fås från de olika sidorna.

exsample house 3d x2.jpg

DESIGN

piir.jpg

Detaljerad planering

20190329_162808_HDR.jpg

Att bygga

Med mål att ansöka om bygglov

Slutmålet i designfasen är att ansöka om bygglov. Där måste du veta hur stort, hur många våningar, utomhusfärg och var på tomten huset kommer. Detaljerna för interiören kommer senare.

Grunden för ett kontrakt

Efter den första designfasen krävs mer detaljerad planering. Specifika planer gjorda av experter krävs för vatten, uppvärmning, ventilation och elektricitet krävs. Du bestämmer dig för vilka ytor, färger och material du vill ha på insidan. Tillsammans utgör dessa grunden för ett kontrakt.

Att följa planen

Kontraktet vi gör består av många olika skeden. Hur många beror på storleken av projektet. Varje skede har ett definierat resultat som du kan checka av som sedan leder till betalning. I detta skede kan ändringar endast göras om båda parter är överrens.

 

Detaljerad planering

Många detaljer att välja

Vid detta skede handlar de största besluten om vilka inomhus ytmaterial och vilken design som ska användas. Detta har en relativt stor inverkan på budgeten som detaljeras här

Detaljerade planer behövs för elektriciteten, vattenledning och ventilation. Det innebär att bestämma var varje litet uttag går, hur de ska se ut, hurdana kranar osv.

Många små saker som man tar för givet, som dörrhandtag, golv, lampor, allt behöver bestämmas.

Vi hjälper förståss och kommer med goda förslag åt dig.

 

 

040 7308052

Fiskarsintie 847, 10480 Antskog, Finland

©2020 by Eco Frame House.