Ecoframe huset

Våra hus baserar sig på ett enkelt koncept: vi använder ekologiska material för att nå en mycket hög energi-effektivitet byggd runt en timmerstomme. Utseendet för både husets insida och utsida är upp till dig.

Ett enkelt koncept

Ecoframe konceptet är mycket enkelt: Ett tjockt lager ekologisk isolering kring ett stolpverk. Trots det finns det många olika val och konfigurationer att välja mellan, vilka vi förklarar i mer detalj nedan.

 

 

Passivhus energidesign

Ecoframe konceptet fyller kraven för passiva hus samtidigt som vi använder ekologiska material. Att ha så god isolering sparar inte bara energi åt dig. Det sparar också på planetens resurser och skapar en mycket behaglig atmosfär.

Passiva hus standarden baserar sig på fem huvudpunkter vilka vi förklarar här.

Ekologiska material

Alla material vi använder, mestadels träbaserade, är ekologiska. Det säger sig självt att vi använder ingen plast i Eco-frame hus.

Timmerstommens virke anskaffas från lokala hållbara skogar.

Stolpverk

Hjärtat i våra eco-frame hus är timmerstomen. Den baserar sig på en hundratals år gammal engelsk teknik som utvecklades för att bygga hus utan spikar.

Vi använder den för att skapa öppna utrymmen, och du bestämmer, hur mycket eller lite du vill integrera i ditt hem.

040 7308052

Fiskarsintie 847, 10480 Antskog, Finland

©2020 by Eco Frame House.