Bygga

Vi följer planen

Själva byggnadsprocessen följer avtalet och inkluderar betalning för varje genomfört arbetsskede. Hur många skeden vi kommer överrens om varierar enligt storleken av projektet. Nedan följer de huvudsakliga arbetsskedena, vilka kan kombineras vid mindre projekt.

20200228_133134_HDR_edited.jpg

Stolpverk

Inklusive nedersta bjälklag

Att resa stolpverket och att installera det nedersta bjälklaget som stolpverket står på. Stolpverket tillverkas i vår verkstad på förhand.

Yttre skal

Vindskyddsskivor runt hela byggnaden

I-balkar monteras runt stolverket, vilka utgör utrymmet för isoleringen. Vindskyddsskivor monteras sedan runt hela huset.

Tak

Vattentätt

Först gör vi en luftspalt på 10cm, sedan kommer bräden och takplåten. Därefter täckbräden och rännor.

talo-malli.jpg

Fönster

Och dörrar

Öppningar görs för fönster och dörrar och fönstren monteras. Dörren till huvudingången sparas till sist för att undvika att den blir skadad.

Fasad

Utsidans finish

En luftspalt skapas på utsidan av vindskyddsskivorna och foderbräden sätts på plats. Beroende på årstid är det möjligt att detta skede görs senare.

Isolering

Lufttätt på insidan

Papper monteras på insidan av battingarna och isolering blåses in i det skapade utrymmet.

maxresdefault.jpg

Innerväggar

Tekniska skede ett

Inre ytan på väggarna installeras, dock ingen slutfinish ännu. Elektricitet och vatten som går i väggarna installeras.

Battingväggar

Tekniska skede två

Husets inre battingväggar skapas och all elektricitet samt vatten installeras och dras genom golvet.

Värme

Tekniska skede tre

Varmvattenberedare och värmesystemsrör installeras. Slutliga vatten och elektricitet kopplingar görs.

20200312_142606.jpg
keys-hand-over--1024x683.jpg

Badrum

Tekniska fjärde

Badrum och toalett inklusive vattenspärr och kakling görs klart.

Slutfinish

Golv och innertak

Efter att det sista rörarbetet gjorts blåses golvisoleringen. Alla ytor slutförs och oftast lämnas golvet till sist.

Klart

Allting klart

Efter städning och den sista slutfinishen gör byggnadsinspektörer en slutsyn. Sedan är huset färdigt att bo i.

Självklart så överlappar skedena varandra emellan. Men betalning krävs endast efter varje slutfört skede.

Ändringar i planen, efter att ett kontrakt gjorts, kräver överrenskommelse och kan resultera i mera kostnader.

 

040 7308052

Fiskarsintie 847, 10480 Antskog, Finland

©2020 by Eco Frame House.